Projekt

Jak zapobiec odchodzeniu w zapomnienie historii ocalałych z Holocaustu? Pomysł na projekt zrodził się podczas poszukiwania nowych form i możliwości zaprezentowania materiałów naukowych, zbiorów materiałów medialnych, archiwalnych dot. tego tematu oraz pokazania materiałów filmowych na temat Hermanna Arndta szerszemu gronu odbiorców we Frankfurcie nad Odrą. Ten wielopokoleniowy projekt integruje wiele instytucji i oferuje wiele wydarzeń, w których każdy może wziąć udział. Wystawa będzie częścią roku tematycznego „Wojna i Pokój” realizowanego przez stowarzyszenie Kulturland Brandenburg. Organizatorzy zaplanowali pokazanie wystawy w kilku miejscowościach i jej dygitalizację po zakończeniu wystawy. Punktem wyjściowym dla projektu jest udokumentowanie, opowiedzenie i ukazanie niemiecko- żydowskiej historii życia w kontekście żywej kultury pamięci, Wspiera ona dyskusję dot. historii i narodowego socjalizmu, której celem jest pokojowe współistnienie wszystkich kultur, Dodatkowo wsparciem objęte są spotkania międzykulturowe oraz zwalczanie codziennego antysemityzmu poprzez kształcenie, dialog i partycypację. ## Building Bridges e.V. Od 20 lat organizujemy coroczną wymianę szkolną młodzieży z Niemiec (Frankfurt nad Odrą), Polski (Słubice), Izraela i Palestyny. Podczas tych spotkań intensywnie zajmujemy się tematami, takimi jak np. rasizm, antysemityzm i poprzez trening metod (np. Betzavta) ćwiczymy strategie zachowań w różnych sytuacjach. Dzięki świadkom czasu ciągle obcujemy z historią i stwarzamy młodzieży możliwość doświadczania tolerancyjnych zachowań. Podczas wymiany uczestnicy wezmą udział w spotkaniach międzykulturowych i warsztatach, odwiedzą miejsca pamięci i zwiedzą najważniejsze zabytki w poszczególnych miastach goszczących. W tym roku rozszerzyliśmy spektrum naszych działań o wystawę. ## Team Kierownictwo projektu: Peter Staffa, Alexander Sage