Podiumsdiskussion

Czterech bardzo różnych uczestników * rozmawia i rozmawia o tym, jak i dlaczego pamiętamy. Punktem wyjścia są ślady, które Shoah pozostawiła praktycznie we wszystkich obszarach współżycia społecznego. Jakie wspomnienia przechowujemy? Jak je kształtujemy i jak one kształtują nas?
Angelika Levi pamięta to - w swoim filmie „Moje życie - część 2” reżyserka odszukała losy swojej rodziny. Co ci to przypomina? Co zostało pominięte? A co to oznacza dla ich tożsamości? Tanja Kinzel - Socjolog intensywnie zajmował się fotografiami z getta Litzmannstadt. Obecnie pracuje w Miejscu Pamięci Ravensbrück.